در حال بارگذاری ...

ترسیم آینده ای روشن برای تئاتر ایلام

روز جهانی تئاتر فرصتی برای بازاندیشی و بررسی چالش های پیش روی تئاتر است.

عمران خودآموز؛ نامگذاری روزها و هفته ها اگرچه بهانه ای برای یادآوری رویدادها و ثبت اتفاقات تلخ و شیرین در خاطر تقویم هاست، لیکن فرصتی مستمر برای تبیین رویدادها و بررسی تاثیر آنها در گذر زمان فراهم می آورد.
روز جهانی تئاتر فرصتی مغتنم برای بازاندیشی و بررسی چالش های پیش روی این هنر زنده و اثرگذار است.
اگر برای تئاتر و گونه های گوناگون آن در جهان، ایران و ایلام هدفی واحد و غایتی والا تصور کنیم، چیزی جز هم نفسی با مردم و بازتاب رنج ها و شادی ها و ترسیم آینده روشن برای آنان نیست.
خدای را سپاس که استان ایلام با وجود همه داشته ها و نداشته هایش، نه تنها از هنر تئاتر بی نصیب نیست، بلکه هنرمندانی سرآمد و نوباوگانی مستعد در دامن پرمهر خود پرورش داده که بارها قله های تئاتر صحنه ای و  خیابانی کشور را فتح کرده اند و خود نیز، میزبان شایسته ای برای هنرمندان هم میهن در آوردگاه های منطقه ای و فرامنطقه ای شده اند.
بی گمان، انتظار اساسی و توقع طبیعی هنرمندان و علاقه مندان تئاتر، تامین امکانات حداقلی برای تمرین و اجرای عمومی است.
در این بین، بسیار امیدوارم در سال جاری، با همت و اراده مدیران فرهنگی و مسئولان شهری، زمینه مناسبی برای فعالیت هنرمندان و تقویت کمی و کیفی تئاتر در استان فراهم شود.
ضمن تبریک این روز جهانی و تقارن آن با بهار طبیعت به اهالی ارجمند هنر نمایش به ویژه پیشکسوتان و پیش قراولان این عرصه خطیر، برای تک تک فعالان و بازیگران این صحنه پرخاطره آرزوی بهروزی و شادکامی و امید رشد و پویایی بیش از پیش دارم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
نظرات کاربران