در حال بارگذاری ...
گزارش وضعیت تئاتر استان ایلام در سال ۹۷ منتشر شد

گام رو به جلوی انجمن نمایش استان ایلام

ساخت پلاتوی تئاتر ایلام و برگزاری جشنواره ملی شرهانی از جمله اقدامات انجمن نمایش استان ایلام در سال ۹۷ است.

به گزارش تئاتر ایلام، انجمن نمایش استان ایلام، در گزارشی وضعیت تئاتر استان ایلام در سال ۹۷ را به صورت موردی اعلام  کرد:

در این گزارش آمده است:

«با استعانت از خداوند متعال سال ۹۷ گامی رو به جلو بود و با همکاری مشترک انجمن و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بدل به سال پر فروغی برای هنرمندان تئاتر استان شد.

مواردی از برنامه های سال پیش  را به شرح ذیل است:

1. برگزاری انتخابات انجمن هنرهای نمایشی استان و انتخاب هیئت رییسه جدید

2. خرید سیستم صوتی توسط انجمن برای شهرستانهای فعال

3. تجهیز و آماده سازی محل تمرین شهرستان ایلام

4. برگزاری همایش تئاتر استان به صورت ویژه در اکثر شهرستانهای استان

و نگاهی متفاوت در بخش اجرای عموم

۵. حمایت مالی از نمایش اجرای عموم

6.پرداخت کمک هزینه اعزام گروههای نمایشی به جشنوارها ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

7. کسب عنواین بالغ بر ۱۰۰ عنوان مختلف توسط گروههای نمایشی در جشنوارهای بین المللی ،ملی،منطقه ای و استانی

8. برگزاری جشنواره ملی تئاتر خیابانی شرهانی به نگاه به اجرای عموم در مناطق محروم و روستایی

9.حمایت از اجرای عموم در اربعین حسینی ویژه زائرین حسینی

10. ساخت  اولین پلاتوی شهرستان ایلام به صورت ویژه و حمایت مدیرکل محترم جناب آقای خودآموز

11. جانمایی و آمادگی اولیه برای ساخت پلاتوی شهرستان دهلران

12. ثبت  گروهای نمایشی در استقرار گروهها
نظرات کاربران