در حال بارگذاری ...

یک تئاتری رییس شورای شهر دهلران شد

اعضای هیئت رئیسه سال آخر شورای اسلامی شهر دهلران انتخاب شدند

به گزارش تئاتر ایلام، اعضای شورای اسلامی شهر دهلران در جلسه ای هیئت رئیسه سال چهارم خود را انتخاب کردند.

در این جلسه  تمامی اعضا با ۵ رای موافق "مهندس علی اصغراسماعیلی" را به عنوان رئیس شورا، سید ابراهیم حسینی به عنوان نایب رئیس شورا و مهندس بهزاد رحمی به عنوان سخنگو شورا انتخاب شدند.

مهندس علی اصغر اسماعیلی از هنرمندان خوشنام شهرستان دهلران است
نظرات کاربران