در حال بارگذاری ...
یادداشت رییس انجمن هنرهای نمایشی ایلام

تئاتر تنها یک بازی نیست

تئاتر ایلام_ سعید خیراللهی_ تئاتر تنها یک بازی نیست، تئاتر بازی دادن است، بازی دادن غم که به آن تراژدی می گویند،

الهی که زندگیتان دور از غم باشد

بازی دادن
نقصان و اشتباهات آدمیزاد را به خنده   که کمدیش می نامند 
الهی
زندگیتان‌پر از خنده های شیرین مداوم

بازی دادن‌خیال و اندیشه  برای شیرین کردن   معمای سخت زندگی  که  ملو درام می نامند

الهی 
زندگیتان پر از آرامش همیشگی

و حال در روز جهانی تئاتر 
در فرودین بهاری 
تبریک می گویم این روز را
بر سربازان همیشه در صحنه تئاتر استان ایلام که خالصانه در این عرصه روز و شب را بهم می رسانند 

باشد که سال ۱۴۰۱ برای هم قطارانم سال پر بار هنری باشد 


سعید خیراللهی
رییس انجمن هنرهای نمایشی استان ایلام
نظرات کاربران