در حال بارگذاری ...
رحمان جابری:

هفت استان روایتگر هشت سال جنگ

دهلران حال وهوای  دیگری داداشترد، کوچه وخیابان ومحله های آن بوی شهید وشهادت می داد اهالی جمع شدند و اشک می ریختند انگار باز هم شهید آورده اند.

صدای مارش و آژیر خطر، به گوش می رسید، جلوتر که می رفتی انبوه جمعیتی را می دیدی که دور تا دور حلقه زده‌اند و ایستاده نظاره گر هنرنمایی بازیگران  بودند.

آری  نخستین جشنواره  تئاتر منطقه‌ای شرهانی که هنرمندان هفت استان کشور به ایستگاه آن رسیده‌اند تا پیرامون فرهنگ ایثار و مقاومت هنرنمایی کنند.

آری دهلران باز هم  بوی عطر نام شهدا می دهد، باز هم  شرهانی روایت دیگری از جنگ داشت این بار با زبان هنر بیانگر مظلومیت فرزندان روح الله باشد.

شرهانی سند زنده ی مظلومیت این دیار است، شرهانی شناسنامه ی جنگ دهلران است، شرهانی سرزمین آرزوهاست، شرهانی سربند یا زینب (س) عملیات محرم است.

هفت استان، هفت آسمان را از عشق آکنده کردند، هفت استان هشت سال جنگ را روایت کردند، بوی باروت و ترکش و آتش بازهم به مشام آمد.

بازهم مادران مویه های سوزناک را زمزمه کردند، بازهم یکی بی پسر شد، بازهم یکی بی پدر شد، بازهم یکی بی برادر شد، باز شد، بازهم یکی مفقودالاثر شد.

آری شهر دهلران آکنده از عطر نام شهدا شد. درود برشرهانی وسلام بر دلیرمردان وشیر زنان این دیار که جانانه عشق را ترجمان شدند.

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران